Uvjetii kupovine

Ovim se uvjetima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama. HIG BUY SHOP Internet stranice mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu  za korištenje, a prema sljedećim uvjetima i pravilima.

HUMAN INVEST GROUP d.o.o. (HIG.BA) putem HIG BUY SHOP-a je posrednik u prodaji, a kupac je posjetitelj ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje je posredniku koji  posreduje sa partner trgovinama te izvrši plaćanje putem kreditnih kartica ili pouzećem.

Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe. Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu. Sve cijene izražene su u Konvertibilnim markama, s PDVom. Kupac dodatno ima mogućnost prikaza cijena u američkim dolarima te eurima.

Roba se naručuje elektronskim oblikom, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u košaricu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja.

Plaćanje

Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od kreditnih kartica: MasterCard, Maestro, Visa ili drugim sistemom plaćanja.

Isporuka

Naručeni proizvodi pakiraju se na način da tokom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Prilikom preuzimanja kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke te u slučaju oštećenja odmah reklamirati proizvod dostavljaču (uposleniku kompanije koja vrši dostavu). Prodavac se odriče svake odgovornosti u vezi oštećenja koja mogu nastati prilikom dostave. Ako kupac ne primi robu, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, kupac ima pravo o tome obavijestiti prodavca kako bi se poduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka. Ako kupac odbije primiti robu koju je naručio prodavac ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku. Prodavac se obvezuje poslati pošiljku kupcu onoga trenutka kada zaprimi potvrdu kojom se odobrava online transakcija. Nakon zaprimanja te potvrde prodavatelj se obvezuje poslati pošiljku u roku do 5 (pet) radnih dana. Nakon što dostavljač (kompanija koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od strane prodavača, prodavač više nije odgovoran za daljnji tok isporuke i eventualna kašnjenja te probleme koji mogu nastati u vezi daljnje manipulacije i isporuke robe

Ako kupac umjesto dostave izabere opciju downloada proizvoda, prodavac se obvezuje poslati obavijest isključivo u obliku elektronske pošte kupcu na kojoj će se nalaziti linkovi za download i upute. Nakon primitka elektronske pošte (obavijesti o downloadu) kupac može odmah pristupiti downloadu proizvod a.

Reklamacije

Prodavatelj se obvezuje isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan te odgovara opisu proizvoda navedenom na www.higbuyshop.com. Slika koja ilustrira proizvod na Internet stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda te kupac ne može reklamirati ovaj segment.

U slučaju tehničke neispravnosti audio zapisa koji su pohranjeni na prijenosniku zvuka prodavatelj preuzima potpunu odgovornost. U slučaju tehničke neispravnosti, kupac je dužan reklamirati proizvod u roku od 4 (četiri) radna dana. Nakon što reklamira tehničku neispravnost kupac je dužan poštom, uz dostavnicu, vratiti tehnički neispravan prijenosnik zvuka nakon čega će prodavatelj u roku od 3(tri) radna dana poslati kupcu zamjenski proizvod, bez ikakve naknade.

U slučaju gore navedenog kupac nema pravo tražiti povrat novca, već isključivo zamjenski proizvod. Prodavac nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obveze koje se nalaze u domeni dostavljača (tvrtka koja obavlja poslove dostave proizvoda). Ako kupac odabere opciju downloada proizvoda te kupac ne bude u mogućnosti obaviti download zbog tehničkih problema uzrokovanih na serveru prodavatelja prodavatelj se obvezuje poslati elektronsku poštu sa novom mogućnosti za download za što kupac ne snosi nikakve troškove.

U slučaju da kupac niti tada ne bude u stanju obaviti download koji je uzrokovan zbog tehničkih problema na server prodavatelja, kupac je dužan o tome kontaktirati prodajnu službu prodavatelja koja će ponuditi adekvatno rješenje koje u sebi neće sadržavati nikakvu naknadu i daljnje troškove od strane kupca. Kupac nema pravo tražiti povrat novca u ovoj situaciji.

U slučaju da kupac ne može downloadati proizvod,a tehnički problemi nisu vezani za prodavatelja, već su uzrokovani od strane kupca, operatera ili treće osobe prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost I nije dužan kupcu omogućiti download ili isporuku robe bez naknade. Kupac je u roku od 5 (pet) radnih dana dužan downloadati proizvod, nakon toga više neće moći, bez obzira što je izvršio uplatu, downloadati proizvod. U ovom slučaju kupac se odriče bilo kakve reklamacije. 

Upotreba internet sajta

Upotrebom ovog internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i prihvatili ove uvjete korištenja (u daljem tekstu “uvjeti”) i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge primjenljive zakone i propise. HIGBUYSHOP može izmijeniti ove uvjete u bilo kojem trenutku izmjenama u ovom tekstu. Pojedine odredbe ovih uvjeta mogu biti nadjačane eksplicitnim zakonskim aktima ili saopštenjima istaknutim na drugim stranicama ovog sajta.


Sav materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu “sajt”) je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlaštena upotreba može predstavljati kršenje zakona o autorskom i srodnim pravima, zakona o pečatima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mjestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uvjetom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete mijenjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ne uzimajući u obzir prethodno navedeno, bilo koji softver ili drugi materijal dostupan za preuzimanje ili korištenje preko ovog sajta koji posjeduje sopstvene uslove korištenja ili licenciranja nalazi se pod zaštitom tih uslova. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih uslova, vaša dozvola za upotrebu sajta će biti povučena i bićete obavezni da odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali.

Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovdje ili na nekoj drugoj stranici ovog sajta, ništa ovdje sadržano, bilo izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način, vam ne daje pravo da koristite bilo koji dio intelektualne svojine koju ste pronašli na sajtu.

Informacije
Svi materijali, povratne informacije ili druge vrste informacija koje dostavite ovom sajtu ili HIGBUYSHOP-u povodom ovog sajta (“informacije”) neće biti smatrani za povjerljive ili vlasničke. HIGBUYSHOP će biti isključivi vlasnik svih informacija prikupljenih na sajtu ili u vezi sa njim. HIGBUYSHOP nema nikakve obaveze u odnosu na takve informacije i slobodna je da ih koristi bez ograničenja za bilo koje svrhe (kao što je upotreba, reprodukcija, modifikacija, objavljivanje, (re)distribucija, javno prikazivanje itd.) i bez navođenja izvora.

Linkovi na druge sajtove
Linkovi sadržani na sajtu koji vode na na nezavisne sajtove su prikazani isključivo zbog pogodnosti za vas. HIGBUYSHOP nije pregledao sadržaj ovih sajtova, ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koji od ovih sajtova ili njihove sadržaje. Stoga, HIGBUYSHOP nije njihov predstavnik, ne pruža nikakve garancije i ne prihvata obaveze u vezi sa ovim sajtovima ili bilo kojim informacijama, softverom ili drugim proizvodima koji se tamo mogu naći, ili sa rezultatima koji su posljedica njihove upotrebe. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg sajta, činite to na sopstvenu odgovornost.

Ograničenje garancija
Informacije, proizvodi, materijali i/ili usluge (“sadržaj”) prikazan na ovom sajtu je prikazan “kao takav” bez ikakvih garancija bilo koje vrste. HIGBUYSHOP se eksplicitno ograničava do maksimalnog stepena određenog zakonom, od bilo kakve direktne, indirektne statutarne ili bilo koje druge garancije ili zastupništva, uključujući garancije tržišne isplativosti, pogodnosti za određenu svrhu ili poštovanja intelektualnih ili svojinskih prava. Sadržaj čine isključivo informacije opšte prirode, koje nisu namijenjene za riješavanje specifičnih situacija ili za neku konkretnu osobu ili entitet, i koje ne predstavljaju profesionalni savjet.

U maksimalnom stepenu koji zakon dozvoljava, HIGBUYSHOP ne daje garancije za tačnost, primjenjivost, pouzdanost i kompletnost sadržaja na ovom sajtu, kao ni garanciju neprekidnog rada, pravovremenosti, bezbijednosti ili odsustva grešaka. HIGBUYSHOP može promijeniti sadržaj ovog sajta ili proizvode i cijene navedene na sajtu u bilo koje vrijeme i bez prethodnog upozorenja. Sadržaj na ovom sajtu može biti zastario, a HIGBUYSHOP se ne obavezuje da ga ažurira.

Ograničenje odgovornosti
U maksimalnom stepenu dozvoljenom zakonom, HIGBUYSHOP, njegovi dobavljači ili treća lica pomenuta na ovom sajtu ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne i isključivo, direktnu, indirektnu, slučajnu, posljedičnu, posebnu štetu, ili takvu koja nastaje usljed gubitka profita, gubitka podataka ili prekida poslovnog procesa) koja nastaje kao posljedica upotrebe, odlaganja ili nemogućnosti upotrebe, ili rezultata upotrebe ovog sajta, sajtova na koje vode linkovi sa ovog sajta ili sadržaja objavljenog ovdje ili na drugim pomenutim sajtovima, bez obzira da li je zasnovana na garanciji, ugovoru ili drugom pravnom sredstvu ili da li je klijent bio obaviješten o mogućnosti takve štete. Ukoliko vaša upotreba materijala, informacija ili usluga sa ovog sajta rezultira potrebom za servisiranjem ili popravkom opreme ili podataka, vi ste odgovorni za nastale troškove.

Registrovani zaštitni znaci
Svi nazivi, logotipi, žigovi, zaštitni znaci ili oznake usluga koji se pojavljuju na ovom sajtu su registrovani zaštitni znaci odgovarajućih kompanija u okviru HIGBUYSHOP ili drugih vlasnika. Ne možete koristiti nazive, logotipe, žigove, zaštitne znake ili oznake usluga bez prethodne pismene saglasnosti njihovog punopravnog vlasnika.

Ugovor o kupovini
Kupovinom na HIGBUYSHOP, odnosno ostavljanjem ličnih podataka za dostavu paketa korisnik potpisuje “ugovor o kupovini” sa HIGBUYSHOP prema kojem je dužan preuzeti i platiti robu koju je naručio. Ukoliko kupac iz nekog razloga ne može preuzeti i platiti paket, o istom je DUŽAN obavijestiti HIGBUYSHOP  kako bi obustavili slanje pošiljke. Ukoliko je pošiljka poslana, kupac je mora preuzeti i platiti. Ukoliko kupcu ne odgovara vrijeme dostave, može tražiti dostavu u drugom terminu kojeg jasno mora precizirati dostavljačkoj službi.


Iako Vam HIGBUYSHOP nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, HIGBUYSHOP ne može garantirati da će usluge na HIGBUYSHOP odgovarati Vašim potrebama. HIGBUYSHOP također ne može garantirati da će usluga biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo Vas da je prijavite našem Kontakt centru ili na e-mail admin@higbuyshop.com kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.

X